Protokoll fra årsmøte

Endelig er protokollen fra årsmøtet lagt ut på hjemmesiden vår :PAktivitetskalender