Avdelingsinformasjon

Senior MC Norge avdeling Buskerud er en underavdeling av Senior MC Norge. En gruppe lokale motorsykkelentusiaster fra Buskerud var samlet på Hokksund hotell 17. oktober 1999, og det ble her besluttet å etablere en ny lokalavdeling av Senior MC Norge. Lørdag 3. juni 2000 ble SMCN avdeling Buskerud godkjent av Senior MC Norge som selvstendig avdeling.

 

Avdelingen, som i dag teller vel 100 medlemmer, har i hovedsak sitt nedslagsområde i Buskerud. Du er selvfølgelig velkommen til å være medlem i avdeling Buskerud, selv om du bor utenfor det definerte nedslagsområdet. Utgangspunkt for avdelingens aktiviteter er i de fleste tilfeller Langebru gjestegård i Hokksund. Hvis ikke annet er spesifisert er møtetidspunkt kl. 1100 på søndager året rundt. Utenfor sesongen er det uformell MC–prat over en kopp kaffe. I sesongen møtes vi også på onsdager kl. 1800 til uformell prat og "på sparket" turer. Selvfølgelig ingen garanti, men som regel er det en eller flere SMCere på plass.

 

Avdelingens aktivitetsplan⁄kalender finner du under "aktivitetskalender". For øvrig vil hjemmesiden holdes løpende oppdatert med hva som rører seg innen avdelingen eller saker som er av interesse for medlemmene. For eksempel gunstige rabattavtaler hos leverandører innen avdelingens nedslagsområde.
 
 
Du er hjertelig velkommen som medlem i SMCN avdeling Buskerud.
Nedre aldersgrense for medlemskap er 24 år.
Innmelding i SMCN avd. Buskerud skjer primært på internett, gjennom SMCN sin hovedside eller ved å sende en henvendelse til:
 
SMCN avd. Buskerud
v/Kasserer

Gordon Ferguson - 476 79 514

e-mail:

eller
 
Medlemskontingent i SMCN avd. Buskerud er for tiden:
 

           Hovedmedlemmer: kr 400.-

           Familiemedlemmer: kr 225.-

           Pensjonister: kr 300.- (må ha fylt 67 år)

           Ufør: kr 300.-