Styret

N3hyVm

Leder:
Finn Christoffersen - 958 38 914 
Postadresse: SMCN avd. Buskerud
c/o Finn Christoffersen
Dølebakkveien 4
3300 Hokksund

 

shrC0T

Nestleder:

Arnt Sigmar Tødenes - 913 14 717 

 

FjPWz9
Web-ansvarlig & Sekretær:

Stig Antonsen – 928 68 739 

 

Pyyn63

Kasserer & Medlemsregister ansvarlig:

Gordon Ferguson - 476 79 514

 

JrHfLR

Leder av TT-komiteen:
Geir Sørbø - 479 76 291