Aktivitetskalenderen

Oppmøte-/avreisested er Langebru, Hokksund, hvis ikke annet er opplyst.

Turleders ansvar:

  • Ta imot evt. spørsmål på forhånd
  • Møte i god tid
  • Bruke farget vest (utleveres)
  • Starte turen presis
  • Kjøre først/lede turen evt. gjøre klaravtale med andre
  • Legge inn egnede stopp underveis
  • Annonsere stoppens omtrentlige varighet
  • Annonsere oppstart igjen i god tid

I tillegg til turlista:
Søndager: Samling på Langebru kl. 11.00 til kaffe og ”På sparket” tur

Utenom MC-sesongen:
Søndager kl. 11 kan medlemmene møtes til kaffe og MC-prat med drøm i blikket.