Styret

Styret i SMCN – Avd. Førerutvikling velges av Årsmøtet. I inneværende sesong består styret av følgende personer: