Velkommen til ny avdeling

I år har Senior MC Norge fått en ny avdeling.

Fra 2021 har Senior MC Norge fått en ny avdeling som utelukkende skal konsentrere seg om førerutvikling

I år har vi i Førerutvikling for første gang mulighet til å vise oss som en egen avdeling, Senior MC Norge avdeling Førerutvikling. I skrivende stund er det fortsatt uklart hvor mange medlemmer vi blir og hvor mange delegater vi får på Landsmøtet i 2021.

Landstreffet til avdeling Øst har i år på oppfordring fra Hovedstyret i Senior MC Norge blitt nedskalert for å møte antatte smitteverntiltak. Det innebærer at avdeling Førerutvikling ikke deltar som medarrangør. Vi avlyser våre aktiviteter rundt Landstreffet 2021.

Vi i avdeling Førerutvikling følger en annen strategi, vi planlegger for ca 100 deltakere på samme måte som i fjor. Vi har imidlertid sikret oss med avbestillingsfrister  slik at vi raskt kan nedskalere. Vi føler oss sikre på vår smittevernhandtering og tar høyde for minst like strenge tiltak som i fjor. Det er betryggende at vi har blitt sjekket av kommunelegen på våre arrangement på Rudskogen og fått bekreftet at vi er innenfor med god margin på det vi arrangerer. Vi hadde i 2020 ikke smittespor inn i noen av våre arrangement.

Artic Circle Raceway (ACR) er i år utvidet med flere dager, vi har også planlagt sesongavslutning på KNA Raceway i Sokndal. Vi satser for fullt og har planer for rask omstilling. Vi gleder oss med dere til sesongen og håper vi kommer gjennom rent teknisk med tanke på smittevernbegrensninger.

Giro er på vei ut i posten og dere velger den fra avd Førerutvikling hvis dere vil være medlem hos oss. Vi vil sørge for at alle som har betalt innen fristen, 15. mars, vil være registrert inn som betalt før vi legger ut kursplasser i nettbutikken (smcn.no). Får vi avtalen med Nets på plass tidligere vil vi åpne for salg av medlemskap i nettbutikken.

Våre kurs på Gardermoen og Rudskogen (torsdager) vil ha prioritet for medlemmer i avd Førerutvikling. Heldags arrangementene vil være åpne for alle som er medlem i Senior MC Norge til medlemspris. Det er vanskelig å se at det vil bli ledige plasser til de som ikke er medlem i en av Senior MC Norge sine avdelinger på disse arrangementene..

Vi sees på 2 hjul om ikke så lenge og antakelig på medlemsmøtet i slutten av mars.

Hilsen
Styret

Aktivitetskalender