Du må være et aktivt medlem i Senior MC Norge for å registrere deg som bruker.

Fyll inn alle feltene under og Send inn formularet.
Du vil få tilsendt passord i en e-post dersom opplysningene er korrekte.

OBS! Deler av kontrollen er manuell. Det kan derfor ta noe tid før aksepten kommer.

Personvern

Vi behandler dine persondata under Lov om Personopplysninger og EUs forordning for personvern. Du kan lese vår Personvernerklæring her.

Ønsker bruker