Våre nettsider bruker informasjonskapsler, "cookies". Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.

Referat årsmøte Senior MC Norge avd. Nord

Her ser dere protokollen fra årsmøtet i avd. Nord, som bel avholdt på Kalle Rorbuer, Kabelvåg 29.08.15

Referat

Årsmøte Senior MC Norge, avd.Nord

Lørdag 29.august 2015, kl.1100 på Kalle Rorbuer, Kalle

  1. 1. Åpning

Ved Nestleder Per Oddne Rødberg

  1. 2. Konstituering
  1. 1 Valg av ordstyrer

Valgt: Knut Wessel

  1. 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

  1. 3 Valg av to til å underskrive protokoll

Valgt: Eigil Horsdal og Anne Grethe Nordgård

  1. 4 Valg av tellekorps, to personer

Valgt: Dag Normann og Thor Brynsmo

Det ble samtidig klargjort at det var 16 stemmeberettige medlemmer tilstedet.

  1. 5 Valg av sekretær/referent

Valgt: Knut Wessel

3                                           Årsberetning

Gjennomgått av nestleder og godkjent med følgende anmerkning:

Årsmøte registrerer at det i beretningen er beskrevet at stort sett alle aktiviteter ble avlyst pga liten påmelding. Dette må være positivt feil, da ingen aktivitet ble avlyst. Men deltakelsen kunne vært bedre. Et av tiltakene var treff i Laisvall som ikke ble nevnt. 9 stk deltok der. For øvrig så var det 1 deltaker på Rustløseren.

Landsmøtedelegater ble ikke diskutert i styret i forkant. Med bakgrunn i tidligere vedtak om å redusere kostnader synes dette å være unødvendige utgifter. Delegat i denne sammenheng burde vært en fra det sittende styret. Årsmøtet velger i tilfelle delegater, eller gir styret fullmakt til å velge slike.

Årsmøtet oppfordrer styret til å fortsette planlegging av møter og treff til tross for manglende respons fra medlemmene. Ingen aktivitet fra styret – ingen aktive medlemmer.

4                    Regnskap (inkl. materiell)

Gjennomgått av kasserer. Godkjent med et underskudd på kr 7.999,02. Samtidig ble budsjett 2015 formelt godkjent med et overskudd på kr 1.100,- etter korreksjon av postene 3960, som settes til kr. 0, og post 4300 som også settes til kr 0,-. Korrigert budsjett sendes ut etter dette.

5                    Innkomne saker

Ingen saker.

6                    Aktivitetsplan 2016

  1. 1   Tid og sted for neste årsmøte

Alternativer: Kalle Rorbuer, uke 35

Styret gis fullmakt til å velge tid og sted, også andre enn ovennevnte alternativer.

  1. 2 Aktiviteter 2016

Laisvall må bli tradisjon første helg i oktober i forbindelse med Høstmarknad i Arjeplog.

Pinsetreff.

Årsmøte

Rustløseren – i egen regi, eller i samarbeid med andre.

Ukentlige fellesturer.

Felles deltakelse på andre treff.

Årsmøtetreff sentralt.

7                    Kontingent

Ingen endringer

8                    Budsjett 2016 v/kasserer

Vedtak: Vedtatt med et overskudd på kr 3.075,-.

9                    Valg

Valgkomiteens forslag fremlagt for Årsmøte.

På valg er:

Leder - 1 år

               Kasserer – 2 år

TT-sjæf/styremedlem – 2 år

Nytt medlem valgkomitè – 2 år

Revisor – 2 år

Valgresultater:

Leder:                               Henning Ag                  

Kasserer:                          Dag Normann                

TT-sjæf/styremedlem:      Eigil Horsdal

Nytt medlem Valgkomitè:Thor Brynsmo (hurrrrrrra)

Revisor:         Da Valgkomiteen ikke har klart å fremskaffe egnet og villig kandidat innen fristen, gir Årsmøtet det nye Styret fullmakt til å engasjerer egnet revisor frem til neste årsmøte i 2016

         Etter dette valg består Styret av følgende medlemmer:

                   Leder:                            Henning Ag, Stokmarknes

                   Nestleder/styremedlem: Per Oddne Rødberg, Bjerkvik

                   Kasserer:                       Dag Normann, Narvik

                   Sekretær:                      Anne Grethe Nordgård, Bodø

                   TT-sjæf/styremedlem:    Eigil Horsdal, Bodø

         Valgkomite:

                   Tore Stiberg                   leder

                   Thor Brynsmo                medlem

                           

Årsmøtet avsluttet.

Knut Wessel

Sekretær/referent

___________________________                                        ______________________

Eigil Horsdal                                                                         Anne Grethe Nordgård