tirsdag, 09 april 2019 20:55

Rustløser'n 1. mai på Rudskogen

Gå inn i vår nettbutikk og sikre deg plass nå

1 mai

 

Dagen består av:
Øvelser å starte sesongen med.

Rustløseren kjøres etter Senior MC avd Øst sitt modulbaserte system (Modul 1 – 7)
Rustløseren er godkjent av forsikringsselskapene, men sjekk med ditt selskap om de dekker evt. Skader.

Kjøretekniske øvelser:
Nødbrems.
Unna manøver (elgen).
Kjeglekjøring.
Sporvalg i grupper med Instruktør.
Etter lunsj vil det være kjøring sammen våre instruktører. Kjøringen deles inn i 4 ferdigheter grupper.
Antall deltagere er begrenset til 140, 35 i hver gruppe. Det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg plass.

Vi har 4 grupper, tilpasset ditt ferdighetsnivå:
Gruppe 1: Lite eller ingen erfaring fra førerutviklingskurs, og 125ccm og 34hk
Gruppe 2: Noe erfaring fra tilsvarende førerutviklingskurs, og 34hk
Gruppe 3: God erfaring fra tilsvarende førerutviklingskurs.
Gruppe 4: Mye erfaring fra tilsvarende førerutviklingskurs.

Vi flytter deltagere opp eller ned ut i fra tilbakemeldinger fra instruktørene.

Gå inn på https://smcn.no/produkt/rustloser-01-mai-2019/ og kjøp plass!

Aktivitetskalender