lørdag, 02 januar 2021 00:00

Innkalling til ordinært Årsmøte i Senior MC Norge avdeling Øst

Innkalling til ordinært Årsmøte i Senior MC Norge avdeling Øst,

Mandag 25.januar 2021 kl. 19.00.

 

Sted: Zoom.

https://zoom.us/

ikke instalere programmet. det vil skje automatisk når dere motart møteinnkalling på e-post og dere kopler dere til møte.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig uansett antall av fremmøtte medlemmer. 

Medlemmer som har betalt årskontingenten for 2019 har stemmerett. Saker som ønskes behandlet under punkt 5, må være styret i hende senest mandag 18.januar 2021. 

Dette kan sendes på e-post til: .

NB! 

Påmelding til ordinært årsmøte er lagt ut som et arrangement i vår nettbutikkKun de som er påmeldt får deltatt på ordinært Årsmøte.

 

Påmelding til årsmøte: https://smcn.no

Hjelp påmelding.

 • Dagsorden post 1: Åpning, godkjenning av fremmøttes stemmerett.
 • Dagsorden post 2: Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden.
  • Valg av møteleder, referent og tellekorps og 2 personer tilunderskrifav protokoll.
 • Dagsorden post3. Styrets årsberetning og revidert regnskap for 2020 
 • Dagsorden post 4Orienteringssaker
 • Dagsorden post 5: Innmeldte saker.
  • Med bakgrunn i vedtak gjort på ekstraordinært Årsmøte 22.11.20 der det ble vedtatt å oppretteSMCN avd. Førerutvikling fremmer styret i SMCN avd. Øst forlag til fordeling av aktiva mellom avd. Øst og avd. Førerutvikling.
 • Dagsorden post 6. Inneværende års planer, budsjett og fastsettelse av kontingenten for etterfølgende år 
 • Dagsorden post 7. Valg 
  • 7.1. Styret - Valg av styret 
  • 7.2. Valgkomité - Velges 
  • 7.3. Revisor - Utpekes 
  • 7.4. Representanter til SMCN Landsmøte 2021

Er dere usikker eller en utfordringer med påmelding eller bruken zoom kontakter du:

Øystein Larsenhelst på e-post  eller  mobil: 918 48 937

Vel møtt!

Styret i SMCN avd. Øst

Mer i denne kategorien « Koseturen 17 Mai

Aktivitetskalender