Styret

Styret i SMCN – Avd. Førerutvikling velges av Årsmøtet. I sesongen 2021 består styret av følgende personer: