Referat årsmøtet Senior MC Norge avd. Nord 2014

 

 

 

 

 

Årsmøte Senior MC Norge, avd. Nord. Lørdag 31.august 2013 kl. 11.00 

                                                                           Sted: Statles Rorbuer, Mortsund, Leknes i Lofoten.

Saksliste:

1. Åpning

Årsmøtet ble åpnet av nestleder Henning Ag

2. Konstituering

  1. 1      Valg av ordstyrer:

Knut Wessel ble valgt

  1. 2      Godkjenning av innkalling og saksliste:

Godkjent uten merknad

  1. 3      Valg av to til underskrift protokoll:

Anne Grethe Nordgård og Petrikke Stiberg

  1. 4      Valg av tellekorps – to personer:

Odd-Henning Alsos og Kjell Simonsen

  1. 5      Valg av referent:

Henning Ag ble valgt

17 stemmeberettige medlemmer deltok på årsmøtet.

3. Årsberetning

Årsberetning ble referert av nestleder Henning Ag

Noen sliter med å få skrevet ut papirene, har med versjonen den enkelte har av office.

Diskusjon rundt medlemstall og turoppsett. Blant annet ble det tatt opp de fire faste turer som alltid ble arrangert ”i gamle dager” – viktig for rekruttering.

Årsberetningen ble så godkjent.

 

4. Regnskap, inkl. materiell

Regnskap for 2013 ble fremlagt med et underskudd på kr. 7.405,53

Regnskapet er godkjent.

5. Innkomne saker

Ingen saker innkommet til styret.

6. Aktivitetsplan 2014

6.1. Rustløsern 2015

Konklusjonen er at vi søker å gjennomføre Rustløsern på Aspelund ved

Finnsnes i løpet av mai.

6.2. Tid og sted for neste årsmøte- forslag:

Ballangen Camping, Statles Rorbuer, Hamarøy Fiskecamp-Presteid, Kråkberget, Malangen Brygge. Kalle rorbuer, Saltstraumen, Henningsvær brygge. Engeløy – Steigen Sjøhus

Tidspunkt: Lage årsmøtet som et større treff, gjerne en oval helg. Årsmøtet avholdes rundt samme helg som i   år.

6.3. Andre aktuelle treff 2015

     Pinsetreffet bør fåes i gang igjen. Kan dette sammenkjøres med

     Rustløsern??

     Kan man kombinere et treff med for eksempel Villmarksmessa i    

     Bardu eller lignende.

                       Laisvall – første helg i oktober

                       Julebord i januar i forbindelse med styre/medlemsmøte

 

7. Kontingent

             Som tidligere

8. Budsjett 2014

             Post 6940 utgifter porto, frimerker strykes fra budsjett.

Årsmøtet godtar et underskudd på inntil 4.000,- og pålegger   samtidig det nye styret å snu utviklingen mot et budsjett i balanse.

             Budsjettet endres i henhold til årsmøtets vedtak.

9. Valg

Leder:                  

         Henning Ag

Nestleder for to år:

         Per Odne Røberg

Sekretær for to år:

         Anne Grethe Nordgård

        

Etter dette valg består Styret av følgende medlemmer:

 

Leder: Henning Ag, Stokmarknes – 1 år

Nestleder/styremedlem : Per Odne Røberg, Narvik 2 år

Kasserer: Dag Normann, Narvik (ikke på valg)

Sekretær: Anne Grethe Nordgård, Bodø - 2 år

TT-sjæf/styremedlem: Eigil Horsdal, Bodø (ikke på valg)

Valgkomite:

Knut Wessel, Kongsvik - leder

Tore Stiberg, medlem

 

Avslutning:

Nyvalgt leder avsluttet årsmøtet kl. 13.30

 

Referatet ble underskrevet av Petrikke Stiberg og Anne Grethe Nordgård

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender