Avdelingsinformasjon

Som avdeling er vi både gamle og nye. Avdeling Sørlandet kom til allerede i februar 1990, da var Agderfylkene sammen i en avdeling.I 1998 ble vi delt, slik at avd. Aust Agder ble stifta 25.mars 1998.

Aldersgrensa for å bli medlem er 25 år ung.
Vi kjører onsdagsturer fra Harebakken, de som ønsker det er hjertelig velkommen til å kjøre sammen med de lokale mc–klubbene. Se aktivitetskalender for mer informasjon. 

Dagsturer planlegges for 2017.

I tillegg arrangerer vi vårløsningsdager på øvelsesbanen til Trafikkstasjonen på Stoa.

I 2017 forsøker vi å arrangere grusopplæringsdager på helt basis/nybegynnernivå. Med instruktører.

Vi samarbeider med andre klubber for å bedre forholdene for oss motorsyklister.

I vintersesongen vil vi arrangere medlemsmøter så vi holder interessen og motivasjonen oppe.

Pent parkert i Arendal