Styret

Styret i SMCN – Avd. Øst velges av Årsmøtet. I sesongen 2017 består styret av følgende personer: