Styret

 

Styret i senior mc, avd. Aust Agder valgt på årsmøte i februar 2017

Styret sammensatt av følgende personer.

 

Tore Bergstrøm,        leder                                             mob 99320961

Arne Rudi                 Nestleder/kasserer                    arnerudi 

Kirsti Holden                                                             

Dagfinn Jernes                                                          

 

Valgkommite

 

 

KONTAKT OSS