Styret

Styret i avdelingen ble valgt på årsmøtet 27. februar 2013, og består nå av følgende personer: