Nyheter Øst

Stikk innom vår stand 21. mai
Egil og Kåre styrer bidraget fra avd Øst til dette arrangementet. Ta turen innom Risløkka Trafikkstasjon på Trafikksikkerhetsdagen for MC

 Rustløsern 2016
 Foto fra Rustløseren 2016

rust 01 usman

Turgruppa gjennomførte en fin tur ned til Rudskogen og Førerutvikling sin Rustløser 1. mai. 

Under stødig ledelse av Frank, Svein og Egil gikk turen til Førerutvikling sitt arrangement på Rudskogen med ca 150 medlemmer på årets Rustløser.

smile emoti

Da jeg tok over som leder var overlevering av Diplom til Æresmedlem Jan Jørå en sak som hadde blitt liggende. Nå er Diplomet som er den visuelle bekreftelsen på at man er utnevnt til Æresmedlem i Senior MC Norge overlevert til Jan. Frank tok turen opp for å levere Diplomet. Jan er initiativtager til stiftelsen av Senior MC Norge i 1989.

Jeg poster brevet Jan sendte til Senior MC Norge da han dessverre ikke fikk anledning til å overvære utnevnelsen på Landstreffet på Lillehammer.

Leder SMCN avd Øst,
Tore Andersen

Oppdatering om sommertreffet i Ed

For dere som skal være med på vårt sommertreff til ED 27-29 mai , når det gjelder båtturen på Dalsland kanal har styret besluttet å dekke kostnadene for buss tur / retur. Båtturen inklusiv mat ombord vil koste ca. kr. 450,-.
Det er pr. d.d. påmeldt 26 deltagere så det er fremdeles plass til flere.

Styret i avdeling Øst publiserer dokumenter fra styremøter og møter i gruppene. Styrereferat publiseres først når referatet er godkjent av styret. Disse blir lagt under "Dokumenter" i menyen.

Vi i styret vil også oppfordre medlemmene til å gå inn på forumet og se hva som ligger der og kanskje bidra med aktivitet.

Du må logge inn på siden som medlem for å lese dokumenter og få tilgang til forumet.

Danmarksturen

Dette er en påminnelse om at fristen for å melde seg på nærmer seg. Colorline må ha bestillingene innen 1. juni.

Etter denne dato må deltagere selv ordne transport, og det er derfor viktig å melde seg på før denne dato

Vi har lenge diskutert hvordan vi skal fremstå på Facebook. Vi har allerede en fungerende side som Senior MC Førerutvikling og vi har opprettet en side som heter Senior MC Norge avdeling Øst. Sidene er åpne for alle.

Det blir disse to Facebook sidene som kontrolleres fra styret, blir oppdatert og vedlikeholdt. Vi vil i størst mulig grad linke fra Nyheter på seniormc.no

Aktivitetskalender