Landstreff 2020 og Corona tiltakene

Har du reservert plass på hotellet er det spesielt viktig at du leser denne informasjonen. Du vil selv være ansvarlig for å eventuelt avbestille reservasjonen innen fristen som nå er 6 uker før ankomst.

Det er mye usikkerhet om arrangementer som samler flere personer framover. Dette gjelder også vårt Landstreff.
Fristen for å være garantert plass går ut i disse dager, men hotellet har forlenget fristen til 6 uker før arrangementet. Slik situasjonen er i dag må vi vel regne med at det er større sannsynlighet for at treffet må avlyses enn at det kan gjennomføres på de oppsatte datoer.

Les mer under.

Vi gjengir fra informasjon fra hotellet:
"Ved en totalavbestilling av arrangementet må hver enkelt selv avbestille sin reservasjon skriftlig til hotellet, da hver enkelt selv har bestilt opphold/overnatting og selv står ansvarlig for sin reservasjon. Når fristen for totalavbestilling (foreløpig 6 uker før ankomst) nærmer seg, ser vi gjerne sammen på muligheten for å skyve denne fristen enda nærmere ankomst, slik at årets landstreff kan gjennomføres."

Vi tolker svaret fra hotellet slik at hver enkelt må avbestille sin reservasjon skriftlig til hotellet før 6 uker før ankomst dersom treffet avlyses!

Avdeling Buskerud vil være i hyppig kontakt med hotellet fram til fristen for avlysing nærmer seg.

Kontaktpersoner for avdeling Buskerud:
Lasse Jacobsen : e-post:  tlf: 95014541

Finn Christoffersen : e-post: tlf: 95838914

Aktiviteter