Senior MC Norge og COVID-19

Medlemmer og MC venner,
Jeg håper at alt står bra til med dere alle. I disse krevende tider ber jeg dere alle ta godt vare på dere selv og familie. Virus er ikke noe nytt, men Korona-viruset er en trussel som setter ekstraordinære, og livsviktige krav til oss alle. Følg alle gode råd og anbefalinger om adferd og tiltak som reduserer smittefare for deg selv, familie og alle andre.

For Senior MC Norge får Korona-situasjonen stor betydning lokalt og nasjonalt. Organiserte medlemsaktiviteter er midlertidig stoppet, dvs. satt på vent til våre myndigheter gir klare signaler om det motsatte.

Ute i avdelingene stanses eller utsettes møtevirksomhet, treff, kurs og annen organisert virksomhet som innebærer at nasjonale retningslinjer ikke kan følges. Min oppfordring til både lokale avdelinger og enkeltmedlemmer er å være særdeles tilbakeholdne med all virksomhet og samhandling som kan sette medlemmer og medlemmers familie i fare for Korona-eksponering.

Avd. Buskerud har invitert til Landstreffet 2020 i slutten av juni, foreløpig avventes det om det blir mulig å gjennomføre treffet som planlagt. Tyrifjord Hotell har tilpasset seg situasjonen med endrede frister for beslutning om gjennomføring. Avd. Buskerud vil i samarbeid med Hovedstyre ta beslutning om gjennomføring av årets Landstreff i god tid før den endrede avbestillingsfristen. Følg med på www.seniormc.no for siste nytt. 

Landsmøte 2020 er i henhold til vedtekter og tradisjon berammet gjennomført i forbindelse med Ladstreffet 2020 Vikersund. Dersom Landstreffet kanselleres, vil Hovedstyre se på alternative løsninger for gjennomføring, det mest nærliggende er at Landsmøte gjennomføres på den planlagte dagen, men da som nettmøte. En slik løsning bryter med tradisjon, men er ikke enestående under de rådende forhold. 

Jeg er optimistisk realist, dette går over og vi vil komme tilbake til det ‘normale’, men vi må alle gjøre en ekstra innsats, være tålmodig, ha tro på at vi sammen og med felles innsats komme oss raskest mulig ut av denne helt ekstraordinære utfordringen. 

MC inklusiv turer og treff skal vi i gang med når den tid kommer. I mellomtiden skal ledelsen i Senior MC Norge lokalt og sentralt gjøre vårt for å ivareta og videreføre klubben. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som hver på sitt vis opprettholder samfunnsdriften være seg myndigheter, helsesektor, skole, primærnæring, produksjon, distribusjon, butikk og alle andre oss andre som deltar i den store dugnaden. Ja vi skal få kjøre MC, delta på kurs, kjøre tur, treffes og dra på treff igjen, frem til da gjør vi vårt for at tida med restriksjoner blir så kort som mulig. 

Med håp om snarlig endring

Odd Bjørn Meling
Leder Senior MC Norge

Aktiviteter