Velkommen til Senior MC Norge

Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Klubben består av 8 selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet.
Alle motorsykkelinteresserte som har fylt, eller fyller, 24 år i innmeldingsåret kan bli medlem.

Les mer

Nyttårshilsen fra leder

Takk for 2020 og Godt Nytt År!

ob elin 2020Noen hevder at det herrens år 2020 er året vi skal glemme, men så enkelt er det ikke. Her i huset er vi velsignet med to nye barnebarn i 2020. Det ble MC tur til Sverige sommeren når det var mulig å komme til sør i Sverige via Danmark. Det ble barnedåp og et særdeles gledelig møte med mor, barn og svigerfamilie, alt, selvfølgelig så koronasikkert som mulig.

 

Store og små hendelser i livet skjer helt uavhengig av pandemier og globale utordringer. Dagliglivet vårt påvirkes, men vi finner løsninger og nye muligheter når utfordringene kommer. Jeg er som de fleste av oss er vokst opp i fred. Selv om det har vært både olje-, børs- og bankkriser i vår levealder er de store krisene er noe vi har hørt om, men ikke opplevd.

I Senior MC Norge er vi selvfølgelig preget av Korona og Covid-19, turer og møter er utsatt og kansellert. Senior MC Norges Landstreffet i juni ble kansellert og Landsmøte utsatt, først i et håp om at vi kunne møtes på Gardemoen høsten 2020, men til slutt ble det Landsmøte på Teams. Uvant og fremmed for de fleste av oss, men fullt mulig viste det seg. Selv om rammene var uvante, ble Landsmøte gjennomført med diskusjon, uenighet, refs og beslutninger slik det seg hør og bør.

Senior MC Norge er i endring, klubben er i dag en kombinasjon av tradisjonell MC klubb med møter, turer og treff og et svært profesjonell førerutviklings tilbud. Dersom dagens førerutvikling skal opprettholdes og utvikle må det gis de organisatoriske og økonomisk rammene som trengs.

Vi går inn i 2021 med håp og forventning. På hjemmefronten blir det nytt barnebarn. MC turene er planlagt (i mitt hode), det er mange MC-tur muligheter i Norge og ...  et håp om MC tur til Sverige og besøk til barnebarn og familie.

I Senior MC Norge er håpet at vi kan treffes fysisk i ulike sammenhenger. Personlig ser jeg spesielt frem til Landstreffet 2021 på Vinstra og håper at mange kan delta. Videre at ulike initiativ til organisasjons- og vedtektsendringer debatteres grundig og finner gode omforente løsninger.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for så vell vennskap og kjennskap i Senior MC Norge som godt samarbeid. Ønsker alle et godt og håpefullt Nytt År!

Odd Bjørn Meling

Leder Senior MC Norge.

Aktiviteter