Velkommen til Senior MC Norge

Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Klubben består av 8 selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet.
Alle motorsykkelinteresserte som har fylt, eller fyller, 24 år i innmeldingsåret kan bli medlem.

Les mer

Oppfølging av Senior MC Norge sin Facebook-vegg

f logoSMCN sitt Landstreff 2021 ble gjennomført på Vinstra sist helg, stor takk til avdeling Øst for ett flott Landstreff og stor takk til medlemmer og avdelinger som stilte på treffet og deltok på møtene i regi av Senior MC Norge (SMCN)! 

Avdelingene og Hovedstyret (HS) møttes i Samarbeidsutvalget (SU). Her diskutert vi bland annet kritikken som er fremmet rundt SMCNs Facebook-vegg

Kritikken går på at HS ikke har fulgt opp innlegg og ‘oppførsel’ på veggen godt nok.

SMCN sin Facebook-vegg er et uformelt forum åpent for alle etter ‘søknad’ og godkjenning. Alle med interesse for MC og SMCN kan søke og får innvilget søknaden med få, men forståelige unntak. Dette betyr at SMCN sin Facebook vegg er åpen for alle godkjente medlemmer og det er ‘høyt under taket’ for alle relevante MC/SMCN innlegg og innspill. 

Samtidig skal ikke denne veggen være en markedsplass, ei heller en vegg hvor en presenterer og diskuterer ikke MC relatert emner. Videre forventes det at innlegg skrives i en form som viser respekt for gode MC venner, uenighet er OK, respektløs omtale ønskes ikke. 

På SU møte ble oppfølging av Facebook-veggen tatt opp. SU sin tilbakemelding er at HS må ha en tettere oppfølging av veggen generelt. SU påpekte at noen (få) innlegg burde ha vært påtalt og at i ytterste konsekvens burde de som ikke ‘kan styre sitt tastatur’ kunne bortvises for en periode eller, om nødvendig permanent. 

HS tar til etterretning tilbakemeldinger både på Facebook-veggen og fra SU om for dårlig oppfølging av innhold. HS ønsker ikke å være et ‘Facebook-politi’ og det skal være ‘høyt under taket’, men ... upassende ‘oppførsel’ skal påtales og det vil kunne få konsekvenser om en ikke ‘kan oppføre seg’. Videre oppfordrer vi om at innlegg på veggen som ikke er relevante for SMCN rapporteres til HS slik at vi kan vurdere og eventuelt ta aksjon. 

HS mener videre at Facebook fyller en viktig funksjon og at veggen opprettholdes i sin nåværende form. Samtidig tar HS sammen med avdelingene initiativ til revitalisering av seniormc.no. Det er hjemmesiden vår som skal være vår primære og formelle informasjonskanal, Facebook-veggen er dialogforum og viktig supplement til hjemmesiden. 

HS benytter anledning til å ønske god sommer og fine MC turer og opplevelser, del gjerne dine MC-opplevelser på Facebook!  

På vegne av Hovedstyre Senior MC Norge

Odd Bjørn Meling

Leder

Aktiviteter