God Jul - fra leder

Julen 2022 Ducati smcnTegning: Geir Kristiansen

God Jul!

2022 ble året vi har lagt og legger flere ting bak oss og vi ser fremover. Covid er forbi, og vi planlegger uten å ta med Korona i planene.
Avdeling Førerutvikling forlot klubben i januar 2022, men konseptet er tilgjengelig for avdelingene.
Klubbens medlemsregister er stengt ned. StyreWeb som overtar gir oss funksjonaliteten vi trenger og nye muligheter.

Forventningen for 12 måneder siden var at vi sakte, men sikkert skulle komme tilbake til et aktivitetsnivå som før pandemien. Vi er på vei, men erfarer at ting-tar-tid og at vi på alle nivå må ha søkelys på det som interesserer og samler medlemmer.

Landstreff 2022 i regi av avdeling Haugaland ble gjennomførte i sjarmerende i Skånevik på et hotell som på flere områder var preget av pandemi og nedstenging. Hotellets innstilling var her skal vi ‘opp-på-hesten’ igjen. Det ble et fantastisk treff og, et eksempel til etterfølgelse.

På 1990 tallet var motorsykkelforsikring forsikring nærmest ‘uløselig’. Senior MC Norge sitt samarbeid med Aktiv Forsikring ble et viktig tilbud for korrekt prising av MC forsikring.
Senior MC Norge erkjente tidlig at førerkompetanse er viktig. Klubbens innsats i godt over 20 år har, sammen med andre gode krefter bidrat til økt førerkompetanse og ikke minst økt oppmerksomhet på kjøreadferd og sikkerhet.

Felles for begge tilbudene var at de trakk medlemmer. I dag er både forsikring og førerutvikling organisert i en egen avdeling historie. Vi er tilbake der det startet for over 30 år siden, «samle voksne motorsyklister og arbeide for kjøreglede, sosialt fellesskap og miljø». Dette er både enkelt og krevende. Enkelt fordi det ikke er mer enn at vi møtes for felles opplevelser, krevende fordi vi ‘konkurrerer’ om medlemmers oppmerksomhet og tid. Avdelingens aktivitetskalender blir nå det sentrale. Hovedstyre vil se nye initiativ på tur og treff.

Årsslutt er tiden for å oppsummere og fremheve. Jeg gjentar takken til førerutvikling for innsatsen i klubben over mange år. Videre, en stor takk til Stein Kristiansen som har jobbet med klubbens IT-løsninger inklusiv medlemsregisteret i godt over 20 år. Medlemsregisteret er faset ut, men Stein er fortsatt en sentral bidragsyter. Sist, men ikke minst, stor takk til tillitsvalgte og medlemmer som står på for oss alle.

Jeg vil på vegne av hovedstyret ønske God Jul til deg og dine!
Solen snur og vi ser frem til lysere tider, Godt Nytt ÅR!

 

Mvh
Odd Bjørn Meling,
Leder Senior MC Norge

Aktiviteter