Velkommen til Senior MC Norge

Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Klubben består av 8 selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet.
Alle motorsykkelinteresserte som har fylt, eller fyller, 24 år i innmeldingsåret kan bli medlem.

Les mer

Status hjemmesiden

På årets landsmøte ble en god del av tiden brukt på diskusjon og informasjon om den nye hjemmesiden.

Det har vært en del misnøye med den nye web-platformen, både blant brukerne og hos dem som administrerer dette i de enkelte avdelingene.  Det skal ikke skyves under teppet at det har vært en del flere utfordringer enn man har satt pris på, men det arbeides hardt for å komme i mål med de siste justeringene.

Tirsdag 10. juni ble det holdt et møte med Kloner AS, som utvikler løsningen for oss.  Hovedsaken i møtet var å få avklart status på de gjenstående sakene, og etter møtet ble det gitt en frist til 13. juli 14 med å ferdigstille hovedsakene i plattformen.

Noe av det som kommer er medlemsforum, hvor medlemmene skal kunne kjøre diskusjoner, meningsutveksling, erfaringeutveksling osv.  I tillegg kommer det en god del forbedringer innen FUG, med påmelding til kurs og direkte betaling.  Også medlemssystemet skal forbedres, der har det vært mye frustrasjon hos medlemmene i dag. 

Ellers ble det bestemt at Senior MC Norges side på Facebook nå offisielt skal driftes av Senior MC Norges web-gruppe, og det skal settes opp et regelverk som skal klargjøre en del om hvordan denne skal benyttes.  Dette går bl.a. regler for utestengelse fra siden mm.  Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når regelverket er satt helt på plass :)

Aktiviteter