Velkommen til Senior MC Norge

Senior MC Norge ble stiftet 16. februar 1989. Klubben består av 8 selvstendige lokalavdelinger fordelt over hele landet.
Alle motorsykkelinteresserte som har fylt, eller fyller, 24 år i innmeldingsåret kan bli medlem.

Les mer

Hovedstyremøte 7. mars 2015

Hovedstyret avholdt møte på Lillestrøm den 7. mars 2015.

Referatet fra møtet finner du her: Hovedstyremøte 7. mars 2015

Hovedstyre vil presisere at en formulering under punkt SAK 03/15 kan forstås dithen at Facebook er klubbens "offisielle" hjemmesider. Dette er selvsagt ikke korrekt. Klubbens offisielle hjemmesider er web-sidene www.seniormc.no. Facebook er et godt supplement for "chat" og uformell kommunikasjon mellom medlemmene.

Hovedstyret har utarbeidet en presisering som du kan lese her.

Aktiviteter