Referat styremøte

Senior MC Norge avd. Nord hadde åpent styremøte på With hotell i Tromsø 31.01.15

Til stede:

Henning Ag, Eigil Horsdal, Per Oddne Rødberg, Anne Grethe Nordgård, Hans Olav Hansen, Hans- Jakob Losvik, Randi Iren Angell Losvik, Kjell Steinsvik og Trond Jenssen

Leder ønsket velkommen og åpnet møtet

AGENDA

Aktiviteter 2015

”Rustløser'n” er planlagt arrangert på Nordnorsk Trafikksenter på Finnsnes i pinsehelga, av NAF Harstad og HOG (Harley Owners Group). Senior MC Norge Avd. Nord får anledning til å delta på dette. Muligens arrangeres det også et kurs i Valnesfjord samme helg. Per Oddne / Eigil sjekker dette videre –det sendes derfor ut nærmere info når dette er klarlagt.

Et eget pinsetreff arr. ikke pga ”Rustløser” og blueshelg i Henningsvær denne helga.

Årsmøte/årsmøtetreff arrangeres 28 – 30 august.

Planlegges lagt til Kalle Rorbuer i nærheten av Kabelvåg. Vi har reservert plasser, men har ikke fått sikker bekreftelse pr.dags dato.

Landsmøtet Senior MC –Kristiansand

Det er flere som planlegger å kjøre til landsmøtet som avholdes i Kristiansand 12-14 juni – info om tidspunkt for startdato etc. kommer når dette er bestemt.

Her er det muligheter for en fin tur sammen med andre Frender i Avd. Nord.

Kontaktperson: Henning Ag:

Andre treff / turer i region Nord

Vi prøver å få til ett sommertreff ”på kort varsel” – kom gjerne med forslag!

Økonomistatus:

Vi har relativt god økonomi selv om vi hadde ett underskudd på ca. kr 10 000,- i 2014. Dette skyldes utgifter i forb. med årsmøtet på Lillehammer da vi hadde to delegater der.

Regionkontakter

Svært vanskelig å få dette til å fungere. I Ofoten fungerer dette bra – og det skyldes nok at hovedtyngden av medlemmene i Avd. Nord tilhører her. Vi vil gjerne ha flere så om du har lyst – meld deg som Regionkontakt!

Eventuelt

Det er nedgang i medlemstallene i alle avd. på landsbasis – og ikke bare i Avd. Nord. Avd. Øst har stabilt medlemstall, men er jo også den største regionen i Senior MC Norge.

Vi er på Facebook! Om du ikke allerede er medlem-søk den opp om du er på FB! Dette er en lukket gruppe for kontingentbetalende medlemmer i avdelingen. Navnet på gruppa er: Senior MC Norge avd. Nord (Denne må IKKE forveksles med gruppen som har navn:  Senior MC Norge avd Nord/Tromsø – denne gruppen har både betalende og ikke betalende medlemmer og administreres ikke av oss.) På FB-gruppa kan det legges ut bilder, man kan komme med innspill, ideer og forslag om osv. Og man kan «si fra» om at man er ute på tur!                       

Bare så det er klart: All relevant info sendes ut via e-post / brev til alle medlemmer. Ikke alle er på ”nett” og/eller på Facebook.

Møtet hevet kl. 1430

Anne Grethe Nordgård-referent

Aktivitetskalender