Referat årsmøtet Senior MC Norge avd. Nord

Her finner du referatet fra årsmøtet 2016 som ble avholdt på Offersøy Feriesenter, Lødingen Vestbygd 27.08.16

 

PROTOKOLL ÅRSMØTE SENIOR MC NORGE AVD. NORD

Offersøy Feriesenter lørdag 27.08.16

1.Åpning v/leder

2. Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknad.

  1. Valg av møteleder, referent(er) og tellekorps samt to til å underskrive protokollen

Møteleder: Knut Wessel

Referent: Henning Ag

Tellekorps: Jan K. Jenssen, Ståle Mathisen

Underskrift protokoll: Odd Henning Alsos, Hans Losvik

19 stemmeberettige

3. Årsberetning v/leder

I årsberetningen står det feil vedr. revisor, Det er Mai Thune som har vært revisor i årsmøteperioden.

Årsberetning godkjent m/ovennevnte merknad.

4. Regnskap, inkl, materiell og revisorberetning 

V/kasserer Dag Normann og revisor Mai Thune.

Godkjent med få kommentarer.

5. Innkomne saker

         Ingen innkomne saker innen fristen.

6. Aktivitetsplan 2017 

6.1 Rustløser?

6.2. Tid og sted for neste årsmøte

6.3. Andre aktuelle treff i 2017?

Forslag:

Vi ”slipper” Rustløsern men styret sørger for at medlemmene får info om denne type opplæring gitt av andre, for eksempel NAF MC. Klubben kan være med å gi tilskudd for deltakere fra Senior MC avd. Nord.

Årsmøtet 2017:

Forslag:
Tårnvik, Kjerringøy

Kalle rorbuer

Sildpollnes

Sommarøy, Troms

Krav: Man må kunne være samlet på et område.

Styret finner det beste alternativ og årsmøtet gjennomføres fortrinnsvis siste helg i august (25. – 27./8-17.)

Andre treff:

Pinsetreff – rundt 1.juni -17

-Steigen eller et av de stedene som er nevnt under årsmøtet 2017.

-Høsttreff i Laisvall i oktober??

-Helgetreff – Rideout! hvor man ”plukker hverandre opp”.

Desembertreff??

7. Kontingent          

         Ingen forslag til endring av kontingent.

8. Budsjett 2017

Vi ber materialforvalter legge ut det vi har av effekter, type, størrelse osv. på Facebooksiden vår slik at interesserte kan bestille det de ønsker.

Vi setter et ”hårete” mål for nye medlemmer og håper at dette går inn.

Budsjettet vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Kasserer sender revidert budsjett ut til medlemmene.

9. Valg

Leder: Henning Ag – valgt for et år

Nestleder: Per Odne Rødberg – valgt for to år.

Sekretær: Anne Grethe Nordgård – valgt for to år

Kasserer: Dag Hilmar Normann — ikke på valg

TT-sjæf: Eigil Horsdal — ikke på valg

Revisor: Mai Thune — ikke på valg

Hans Jakob Losvik valgt inn i valgkomiteen for to år.

10. Valg av delegat til landsmøtet 2017

Per Oddne Rødberg valgt i og med at leder sitter i Hovedstyret.

11. Avslutning

Henning Ag

Referent

Original protokoll underskrevet av:

Odd Henning Alsos                                           Hans Jakob Losvik

------------------------------------                            -----------------------------

Aktivitetskalender