Årsmøte Senior MC Norge avd. Nord

Helga 24.-26./8-18 gjennomførte avd. Nord årsmøtetreff på Sildpollnes sjøcamp i Lofoten hvor 15 frender møtte

REFERAT ÅRSMØTE 2018 SENIOR MC NORGE AVD. NORD

Tid: Lørdag 25.august 2018 kl. 11.00

Sted: Sildpollnes Sjøcamp, Sildpollnesset 92

Saksliste:

 1. Åpning ved leder
 2. Konstituering
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 • Godkjent uten merknader.
 • Valg av møteleder, referent(er) og tellekorps.
 •          Antall stemmeberettige: 15
  • Møteleder: Eigil Horsdal
  • Referent: Henning Ag
  • To til å underskrive protokollen: Øystein Wahlmann og Petrikke Stiberg
  • Tellekorps: Knut Wessel
 1. Årsberetning

Godkjent uten merknad

 1. Regnskap, inkl. materiell
 • med beretning fra revisor

Godkjent uten merknad

Kasserer gikk gjennom og refererte tallene fra gjennomføringen av landsmøtet 2018 og avdelingen fikk et overskudd på 27.866,- noe vi er særs fornøyd med.

 1. Innkomne saker – 1 sak – blir referert under punktet valg.
 2. Aktivitetsplan 2019:
 • Pinsetreff 2019: 2. uke i juni – 6-9/6-2019

Sted: Forslag på Helnessund i Steigen, Kalle Rorbuer, Hamn i Senja 

6.1. Tid og sted for neste årsmøte

    Forslag på Arnøy Brygge og Sildpollnes Sjøcamp, Kalle rorbuer 23. – 25/8-19  

6.2. Landsmøtet 2019 Brekstad i Trøndelag – 30-årsjubileum Senior MC Norge

Råkvåg Camping

6.3. Andre aktuelle treff i 2019?

Mange treff rundt om. Det oppfordres til alle å bekjentgjøre på vår Facebook-side    slik at andre kan ”hive seg med”.

 1. Kontingent – ikke forslag til endring
 2. Budsjett 2019

     Budsjett 2019 godkjent med div. endringer med et overskudd på kr. 7865,-

 1. Valg
 • Valgkomiteens forslag:

Ingen kandidater ønsker å stille til valg, og man må da velge mellom å legge ned avdelingen, eller følge innkommende forslag fra sittende leder.

Innkommende forslag fra leder enstemmig vedtatt:

”De styremedlemmer i Styret i Senior MC Norge avd. Nord som er på valg i 2018 fortsetter i styret frem til årsmøtet 2019.

Hans Jakob Losvik tar et nytt år i valgkomiteen. Dag Normann er ikke på valg.

Dersom valgkomiteen heller ikke til årsmøtet 2019 finner kandidater som er villige til å overta styreverv vil avdelingen bli lagt ned ved årsmøtet 2019.”

Styret i samarbeid med valgkomiteen ser i kommende årsmøteperiode på sammensetningen av styret fra årsmøtet 2019. Skal styret fortsatt bestå av like mange medlemmer eller skal man se på å slå sammen flere funksjoner??

 1. Avslutning ved leder.

Referatet er godkjent 25.08.18 av:

Øystein Wahlmann                                                  Petrikke Stiberg

Muntlig godkjent                                                   Muntlig godkjent

Aktivitetskalender