Aktiviteter Avd. Øst

For ytterligere informasjon om aktivitetene, må du følge med jevnlig her på hjemmesiden. I tillegg sender vi ut SMS noen dager før hver aktivitet.