Viktig informasjon om ditt medlemskap i avd. Øst

I disse dager blir det sendt ut MEDLEMSGIRO for ditt medlemsskap i AVDELING ØST.

Etter snart 32 års innsats på alle områder, ble det besluttet å dele avdeling Øst i to avdelinger, da organiseringen har blitt for omfattende og en videre utvikling krever ennå mer spesialisering. 

Som det ble enighet om under årsmøte 25. januar 2021 er det nå 2 avdelinger: Senior MC Norge avdeling Øst og Senior MC Norge avdeling Førerutvikling.

Om du fortsatt vil være medlem i Senior MC Norge avdeling Øst skal du bruke VÅR giro.

Vedlagt finner du også en giro for Senior MC Norge avdeling Førerutvikling. Vil du melde deg inn i her, velger du deres giro.

Husk å angi kidnummer ved betaling.

Både avdeling Øst og avdeling Førerutvikling er tilknyttet Senior MC Norge, og du som medlem hos oss i Tur og Treff kan uansett nyte det beste på tvers av begge avdelinger med dine medlemsfordeler og ditt medlemskap.

 

 

Aktivitetskalender