Innkalling til Årsmøte

Årsmøte Øst

Innkalling til årsmøte i Senior MC Norge avdeling Øst 3. mars 2022

Styret i avdeling Øst innkaller til ordinært årsmøte torsdag 3. mars kl. 18:00.

Sted: Mortens Kro, Trondheimsveien 3, 1481 Hagan.

For å være tale- og stemmeberettiget på årsmøtet må du møte opp og ha betalt kontingent for 2022. Kontingenten må være registrert i banken hos oss senest fredag 25. februar. 

Det kreves påmelding til årsmøtet. Det gjøres ved å sende påmelding på e-post til medlemsansvarlig Frank Hjelm . Oppgi navn, medlemsnummer og e-postadresse. Skriv Årsmøte i tittelfeltet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet utover de ordinære sakene må sendes på e-post til styrets sekretær Einar Hildebrand  senest en uke før årsmøtet, altså senest torsdag 24. februar.

Styrets årsmøtedokumenter vil bli lagt ut under fanen Dokumenter på hjemmesiden to uker før årsmøtet. Merk at det kreves innlogging for å lese dokumentene.

Dersom det av smittevernhensyn ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtet på Mortens Kro den 3. mars, vil møtetenten bli utsatt eller gjennomført elektronisk på ZOOM. Innkalling på ZOOM vil da bli gjort til de påmeldte på den oppgitte e-postadressen.

Aktivitetskalender