Grønt lys for Alpetur 2023

Alpetur

Det ble nok en vellykket temakveld med et godt oppmøte av trivelige klubbmedlemmer, som gjerne vil at vi skal arrangere en felles Alpetur medio juni 2023!

Temakveld Alpetur

Fordelen ved å være "Senior MC`er" gjør at vi sitter på mye felles erfaring og kompetanse i ALLT som har med  MC å gjøre. Når temaet felles Europa/Alpetur ble etterspurt av medlemmer, ble det stor erfaringsdeling fra tidligere fellesturer både til Skottland, Belgia med Frankrike og Route66 som har blitt arrangert og gjennomført av Avd. Øst. Selvfølgelig ble også erfaringer fra de mange vellykkede MC-turene til kontinentet sammen med venner og familie delt med alle.

Diskusjonene gikk livlig, og vi kom frem til at Tur og Treff skal jobbe videre med et tilbud om en fellestur der gode kjøreopplevelser og sosialt fellesskap står i fokus.

En oppsummering på felles ønsker er å bruke trailertransport til å frakte MC`er ned til kontinentet og ett- til to overnattingssteder med mulighet for ulike dagsturer tilpasset ulike kjøreferdigheter, slik at alle kan bli med. For å unngå den værste ferietrafikken er medio juni 2023 et ypperlig tidspunkt. Vi ser for oss 7-8 dagers overnatting og fly tur/retur en destinasjon hvor MC`ene blir fraktet tur/retur med trailer.

Ytterligere innspill og erfaringsdeling kan du gjerne bidra med på e-post: 

Hilsen Unni Kjus, Tur og treff-ansvarlig leder.

Aktivitetskalender