Ola Stubdal er utnevnt til æresmedlem i Senior MC Norge

2688F344 F331 4F65 82B2 88F89FCA9938

Styret i Senior MC Norge avdeling Øst fremmet forslag til Hovedstyret om å tildele Ola Stubdal Æresmedlemskap i Senior MC Norge. Ola mottok Æresmedlemskapet og ble hedret for sin årelange innsats for klubben på Landstreffet i Skånevik.

Avdeling Øst sin begrunnelse for en slik tildeling er:

"Ola ble medlem i Senior MC Norge avdeling Øst 15. februar 1994 og har fra starten markert seg som et aktivt og konstruktivt medlem både lokalt i avdeling Øst og sentralt i Senior MC Norge. 

Han ble varamedlem i styret i avdeling Øst i 1998 og ble nestleder og turansvarlig i 2000. I 2002 – 2008 var han leder i Øst. Han var en positiv og markant lederskikkelse som ga rom for å utvikle både førerutviklingskonseptet og tur- og treffaktiviteten. 

Da han gikk av som leder av avdeling Øst i 2008, tok han rollen som leder i valgkomiteen. Det er et verv han fortsatt har og utøver med stort engasjement. Det ligger alltid et seriøst og samvittighetsfullt arbeid bak de forslagene valgkomiteen fremmer.

Etter landsmøtet i Senior MC Norge i 1999 var Ola en konstruktiv og verdifull ressurs i arbeidet med revitaliseringen av Senior MC Norge og kan med rette kalles «De revitaliserte vedtektenes far». Han har sittet i valgkomiteen for Hovedstyret siden 2012 og har vært valgkomiteens leder fra 2015, et verv han utøver med like stort engasjement for Hovedstyret som for avdeling Øst.

Da det ble en endring i styringsstrukturen i Senior MC Norge i 2011; fra et omfattende Sentralstyre til et lite Hovedstyre og et Samarbeidsutvalg, var Ola igjen sentral i arbeidet. Han har mye av æren for at endringer i organisasjonen både på sentralt nivå og lokalt er gjennomtenkte og har begrunnelser som gjør at de får et bredt eierskap i klubben.

Ola har ledet Årsmøtene i avdeling Øst og Landsmøtene i Senior MC Norge i en årrekke og loset friske debatter fram til konklusjoner og vedtak som har stått seg over tid.

Etter hvert som nye koster overtar styre og stell, er det lett å bli historieløs. Her har Ola vært den bautaen som setter tingene i perspektiv og kan redegjøre for hendelser og bakgrunn for beslutninger som er tatt i årenes løp slik at eventuelle endringer kan vurderes på et bredere grunnlag. Er det noe man lurer på når det gjelder klubbens historie eller hvorfor ting er som de er, er det bare å spørre Ola. Olas kunnskap og rolle som Senior MC Norges «museumsvokter», har vært av uvurderlig betydning for klubbens utvikling.

Styret i avdeling Øst mener Olas innsats for klubben både lokalt og sentralt utmerker seg på en slik måte at han bør hedres med Æresmedlemskap i Senior MC Norge."

Vi gratulerer Ola Stubdal som æresmedlem i Senior MC Norge!

Aktivitetskalender