Dag O. Pedersen er død

Dag O PedersenVi har fått den triste melding at Dag O. Pedersen døde den 30. august 2017.

Dag hadde medlemsnummer 178 og var blant de første tillitsvalgte i klubben. Han markerte seg fort som en ressursperson, og han var medlem av styret i avdeling øst gjennom mange år som tur og temaansvarlig.

Dag skal ha mye av æren for at klubben kom tidlig i gang med velorganiserte treff og tematurer.

Dag var også en viktig person for gjennomføringen av rustoppløsningen på Rudskogen og oppfriskingskursene på Vålerbanen.

Mange vil nok kjenne Dag som initiativtakeren og arrangøren av de suksessrike høsttreffene og styresamlingene på Kvitåvatn fjellstoge.

Takk for innsatsen Dag.

Våre tanker går til Kari, Trine, Liljan og Terje

Aktivitetskalender