Styret

Styret i SMCN – Avd. Øst velges av Årsmøtet. I inneværende sesong består styret av: