Klubbkvelder

Godt Nytt År alle i avdeling Vest

Selv om kulde og saltede veier ikke innbyr til sesong start, møtes vi i baren på

Hotel Terminus hver onsdag kl 19.30

Der samles vi å prater om løst og fast og planlegger turer for den nye sesongen

og drømmer om varme dager på tur

Vi sees i 2016.     -    Hilsen styre i avdeling Vest

Avd. Vest satser i sesongen primært på onsdagskjøring.
Start fra Shellstasjonen på Storetveidt kl 18.30.

Vi møtes et kvarter før, for å prate å være sosial før turen starter.
Vi drar på helgeturer ( se turprogram ) 3 – 4 turer pr sesong.
Når vinteren innhenter oss, møtes vi på hotel Terminus hver onsdag kl 20.

Ellers er vi ofte sammen og tar gjerne dagsturer lørdag eller søndag, noe som blir varslet pr mobil eller avtalt på onsdagsturene.

Aktivitetskalender